27 Tháng Sáu, 2022

Mẫu giấy đi đường

Với những cán bộ, người lao động khi nhận được lệnh cử đi công tác thì không thể quên được mẫu giấy đi đường. Tuy nhiên trước quá nhiều những mẫu giấy đi đường đang gây khó khăn về độ xác thực cho người sử dụng thì chắc chắn nội dung và mục đích sử dụng của mẫu giấy đi đường đúng chuẩn dưới đây sẽ mang đến những thông tin cực kì hữu ích và chính xác cho những ai đang cần.Hãy cùng Tài Chính Bank điểm sơ qua về tính năng  của  những  mẫu  giấy nầy nhé
Mẫu giấy đi đường

Mẫu giấy đi đường là gì?

Khi người lao động, cán bộ được cử đi công tác thì mẫu giấy đi đường chính là căn cứ để thực hiện các thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác. Mẫu giấy đi đường còn là căn cứ để các cán bộ, người lao động dùng để thanh toán công tác phí với kế toán sau khi trở về cơ quan làm việc.

Chức năng của mẫu giấy đi đường?

Khi đi công tác, các cán bộ, người lao động đương nhiên sẽ có những nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt như ăn uống, nhà ở, xe cộ,. . Tất cả được gọi chung là công tác phí. Công tác phí này người được cử đi công tác không phải chịu trách nhiệm chi trả mà người chi trả toàn bộ sẽ là người lãnh đạo trực tiếp của cơ quan đã cử người lao động đi công tác. Muốn thanh toán công tác phí, người lao động, cán bộ phải có mẫu giấy đi đường này sau khi kết thúc quá trình công tác thì mới có thể nhận được tiền thanh toán từ cơ quan. Trường hợp người lao động, cán bộ muốn được ứng trước tiền công tác phí do không đủ kinh phí đi công tác thì cũng bắt buộc phải có mẫu giấy đi đường này thì mới có thể ứng được tiền công tác phí.

Bài Viết nhiều xem nhiều nhất: Mẫu hợp đồng thuê nhà được sử dụng để làm gì?

Những mẫu Giấy đi đường phổ biến nhất 2019

Mẫu giấy đi đường – Mẫu số 04- LĐTL < Tải Về >

Đơn vị. . . . . . ..
Bộ phận. . . . .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
Mẫu số 04- LĐTL
(Ban hành theo QĐ Số :
48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Số. . . . . . . . . . . . . . . .

Cấp cho:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức vụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Được cử đi công tác tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số. . . ngày. . . tháng. . . năm. . .
Từ ngày. . ..tháng. . ..năm. . . . .đến ngày. . .. tháng. . . năm. . . . .

Ngày. . .tháng. . ..năm. . ..
Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước
Lương. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đ
Công tác phí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đ
Cộng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đ

Nơi đi. .
Nơi đến. .
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan
(Kýtên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi. .
Nơi đến. .
Nơi đi. .
Nơi đến. .

– Vé người. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vé x. . . . . . . . . . . . . . đ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . đ
– Vé cước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..vé x. . . . . . . . . . . . . . đ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại. . . . . . . . .vé x. . . . . . . . . . . . . . đ = . . . . . . . . . . . . . . . . ..đ
– Phòng nghỉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..vé x. . . . . . . . . . . . . . .đ = . . . . . . . . . . . . . . . . ..đ
1- Phụ cấp đi đường: Cộng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đ
2- Phụ cấp lưu trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..đ
Tổng cộng ngày công tác:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đ

Ngày. . .tháng. . .năm. . .

Duyệt
Số tiền được thanh toán là. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

mẫu giấy đi đường c06-hd, c16-hd < Tải Về >

 

Mẫu số: C06-HD
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng bộ Tài chính)

 

           Đài Tiếng nói Việt Nam                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ KHU VỰC                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Bộ phận:. . . . . . .. . . . . . . . . . . .

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: . . . . … . /GĐĐ
Cấp cho: ……………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Được cử đi công tác tại: các tỉnh ĐBSCL
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số . . . . ngày . . … . tháng . . . năm . . . . .
Từ ngày . . . . …. tháng …… năm . . … đến ngày . . . . … tháng … . . . năm . . . . ..
Ngày . . … tháng . . . . năm 2013

             Thủ trưởng đơn vị

                        (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước
Lương . . . . . . . . . . . . . . . đ
Công tác phí:. . . . . . . . . . đ
Cộng: . . . . . . . . .. . . . . . .. đ

Nơi đi                                                             Nơi đến Ngày Phương tiện sử dụng Số ngày công tác Độ dài chặng đường Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan  nơi công tác                                            (ký tên, đóng dấu)
A 1 2 3 4 5 B
Nơi đi: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .
Nơi đi: . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .
Nơi đi: . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .
Nơi đi: . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .
Nơi đi: . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .

 

A 1 2 3 4 5 B
 

Nơi đi: . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đi: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đi: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đi: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đi: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đi: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đến:. . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

– Tiền tàu xe:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
– Phòng nghỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . .
– Phụ cấp đi đường:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
– Phụ cấp lưu trú:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . .

Tổng cộng ngày công tác : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày . . … tháng . . . . năm . . . . .

Duyệt                                                              Duyệt

Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp             Số tiền được thanh toán là:. . . . . . …. . . . ..

. . . . . . . . ngày                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . .

     Người đi công tác                      Phụ trách bộ phận         Phụ trách kế toán tài vụ          Thủ trưởng đơn vị

  (Ký, họ tên)                                     (Ký, họ tên)                                        (Ký, họ tên)                                            (Ký, họ tên)
 

Cách thanh toán công tác phí từ mẫu giấy đi đường?

Kết thúc quá trình công tác, người lao động, cán bộ được cử đi công tác có trách nhiệm điền đầy đủ những thông tin cần thiết vào mẫu giấy đi đường. Lưu ý đính kèm cùng mẫu giấy đi đường là các chứng từ như vé phương tiện đi lại (tàu, xe, máy bay, phà. . ), hóa đơn tiền ăn, tiền phòng nghỉ. . Sau đó chỉ cần gửi giấy tờ đầy đủ lên phòng kế toán xin thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng là có thể đợi lấy công tác phí.

VIP LISTING

Mẫu xác nhận lương

admin

hợp đồng lao động

admin

Nộp Thuế điện tử – Hướng dẫn Nộp thuế điện tử mới nhất 2019

admin

Leave a Comment