27 Tháng Sáu, 2022

Mẫu giấy mời [2019] Tổng hợp 6 Mẫu Giấy mời đẹp nhất 2019

Trong công việc hằng ngày các cuộc họp đều cần phải có giấy mời để thông báo đến cá nhân, tập thể, tổ chức được mời để dự các buổi họp, khai trương, đại hội… Đối với những nhân viên văn phòng thì những mẫu giấy mời đã quá quen thuộc tuy nhiên nếu như bạn đang làm việc cho công ty tư nhân và công ty bạn có tổ chúc một cuộc họp sự kiện nào đó và bạn chưa biết nên làm giấy mời như thế nào và sử dụng ngôn từ sao cho chuẩn xác, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết sau đây nhé!

Mẫu giấy mời là gì?Mẫu giấy mời

“Mẫu giấy mời” là một văn bản trong đó thông báo đến cá nhân, tập thể, tổ chức đến tham gia các buổi họp, khai trương, đại hội,…
+ Có rất nhiều loại giấy mời được sử dụng hiện nay trong đời sống hàng ngày như: giấy mời họp, giấy mời dự tiệc, đại hội,…

Giấy mời được sử dụng để làm gì

Tương tự như tên gọi, giấy mòi được sử dụng để gửi đến cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào 1 sự kiện hoặc một buổi họp mặt nào đó. Tùy thuộc và hoàn cảnh và mục đích sử dụng mà sử dụng những loại giấy mời khác nhau như:

 • giấy mời họp mặt
 • Mẫu giấy mời dự tiệc
 • Mẫu giấy mời đại hội
 • Mẫu giấy mời liên hoan
 • Mẫu giấy mời làm việc
 • Mẫu giấy mời tập huấn
 • ……….

Tổng hợp 6 Mẫu Giấy mời đẹp nhất 2019 và download mẫu giấy mời đẹp file word

1. mẫu giấy mời họp < Tải về >

CÔNG TY…
Số: …/…
Vv: Họp………………..
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
Địa danh, ngày….tháng….. năm 20..…

THƯ MỜI HỌP

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ……………………………………………………………………………

Kính gửi: ………….……………………………………………………………………………………….
Đến dự cuộc họp: (1)………….………………………………………………………………………….
Địa điểm: ……………………..…………………………………………………………………………….
Thời gian: ………………………….……………………………………………………………………….

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp.

2. mẫu giấy mời họp phụ huynh < Tải về >

Mẫu 2: Giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT ……………..
TRƯỜNG……………………..
———————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
……….., ngày…….tháng…….năm…….

GIẤY MỜI

Kính gửi: Ông (bà):…………………………………………………………………… là phụ huynh của em:…………………………….lớp…….. Trường ……………………….
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường ………………………………….. năm học ……………………..
Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………… xin kính mời Ông (bà) đúng……..giờ…….phút ngày……..tháng……..năm……….đến tại lớp………… trường ……………. để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong Ông (bà) đến dự họp đúng giờ!

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

3. mẫu giấy mời hội nghị < Tải về >

UBND TỈNH …………………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: ……………./GM-SGD&ĐT ……….., ngày…tháng…năm…

GIẤY MỜI
Về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

…………………………………. (2)………………………………………
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:
Đồng chí … (3) …
Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …
Đến tại: …………………………………………………………………………………………..
Để tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

– Như thành phần mời;
– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:
(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.
(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.
(3) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người được mời họp
(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

4. mẫu giấy mời đại hội < Tải về >

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

TRƯỜNG ………………………..
Trân trọng kính mời: ………………………………………………………………………….
Tới dự: ĐẠI HỘI ……………………………………………………………………………….
Nhiệm kì ………………………………………………………………………………………….
Thời gian: …….., ngày …… tháng ….. năm …….
Địa điểm: …………………………………………………………………………………………

Sự hiện diện của các đồng chí là niềm vinh hạnh và là nguồn cổ vũ lớn lao đối với tập thể cán bộ công chức

Trường ……………………………..!

T/M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

5. mẫu giấy mời dự tiệc tất niên < Tải về >

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
===================

GIẤY MỜI HỌP MẶT CUỐI NĂM

Trân trọng kính mời:……………………………………………………….
Đến tham dự buổi họp cuối năm……
Thời gian:……………………………………………………………………………………………………
Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………….
Kinh phí tổ chức:…………………………………………………………………………………………..
Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:……………………….

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.

…………., ngày…….tháng…….năm……
T/M ban Tổ chức
Chủ tịch câu lạc bộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. mẫu giấy mời họp lớp < Tải về >

HỘI ĐỒNG NIÊN KHÓA ……. – ……. 
TRƯỜNG………………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc===================

GIẤY MỜI HỌP LỚP

Kính gửi bạn:……………………………………………………………………………………………….

Hội lớp………….niên khóa…………trân trọng kính mời gia đình bạn tới dự buổi họp mặt đầu xuân……………..
Thời gian:………………………………………………………………………………………………………
Địa điểm:……………………………………………………………………………………………………….
Kinh phí tổ chức:…………………………………………………………………………………………….

Rất mong được sự có mặt của bạn tại buổi họp để buổi họp thành công tốt đẹp. Mọi liên quan chưa rõ đề nghị bạn liên hệ Ban tổ chức theo các số điện thoại sau:………………………………………………………………….

Ghi chú: Những ai tài trợ cho buổi họp kính mong thông báo với Ban tổ chức để tiện sắp xếp.
…………., ngày…….tháng…….năm…….

T/M ban Tổ chức
Lớp trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Các thông tin được ghi trên mẫu giấy mời như thế nào?

Về cơ bản chúng ta cần những thông tin sau ghi trên giấy mời:

 • Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (tải về)
 • Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời
 • Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời
 • Địa danh
 • Trích yếu nội dung cuộc họp
 • Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời
 • Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị,…
 • Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần)
 • Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu có)

VIP LISTING

hợp đồng lao động

admin

vay tiền nhanh

admin

Nộp Thuế điện tử – Hướng dẫn Nộp thuế điện tử mới nhất 2019

admin

Leave a Comment