27 Tháng Sáu, 2022

mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mấu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ là căn cứ quan trọng xác nhận bạn đang trong tình trạng độc thân, đã kết hôn hay kết hôn lần thứ mấy. Muốn đăng kí kết hôn bạn bắt buộc phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này. Năm 2019 có cần xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nữa không thì hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trước hết cần hiểu mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì?

“Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” hay còn gọi là giấy chứng nhận độc thân là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để xác nhận tình trạng hôn nhân hiện tại của công dân. Công dân đó đang độc thân, đã kết hôn hay kết hôn lần thứ mấy.

Chức năng của mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không chỉ có duy nhất chức năng dùng làm thủ tục đăng kí kết hôn như nhiều người vẫn nghĩ mà còn được dùng để làm thủ tục kinh doanh, vay vốn, mua bán nhà đất, bổ túc hồ sơ xin việc, làm thủ tục thừa kế.

Nội dung cụ thể của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2018 được cập nhật dưới đây < Tải về >:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. (1)Số:. ../UBND- XNTTHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. . . . , ngày. ..tháng. ..năm. . .

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

. . . . . . . . . . . . . . . . .. (2)
Xét đề nghị của ông/bà(3):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (4). . . . . . . . . . . . . . . . ..

XÁC NHẬN:
Họ, chữ đệm, tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày, tháng, năm sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giới tính: . . . . . . . . . .Dân tộc: . . . . . . . . . . Quốc tịch:. . . . . . . . . ..
Giấy tờ tùy thân:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi cư trú:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong thời gian cư trú tại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .từ ngày. . tháng. . . năm. . . . . .., đến ngày. . ..tháng. . . năm (5)

Tình trạng hôn nhân:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (tỉnh, huyện, xã); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hoá, UBND phường Lam Sơn hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

(2) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ví dụ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI HỢP

(3) Ghi tên của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã hoặc viên chức lãnh sự được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết

(4) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ví dụ: Xét đề nghị của ông Nguyễn Văn, công chức tư pháp – hộ tịch xã, về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Hoàng Thị La.

(5) Trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại thời điểm hiện tại cho người đang thường trú tại địa bàn thì không ghi nội dung/không in trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho người yêu cầu.

Cần lưu ý giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có giá trị sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được ghi trong giấy xác nhận và chỉ có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp. Hết thời hạn 6 tháng sẽ phải xin lại mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này.

Năm 2019 vẫn cần xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Quy định về thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân năm 2019 sẽ không có thay đổi nhiều so với những quy định trước đây nên những ai đang có nhu cầu xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hãy cứ yên tâm thực hiện theo những gì đã được hướng dẫn.

VIP LISTING

chứng minh công việc

admin

Nộp Thuế điện tử – Hướng dẫn Nộp thuế điện tử mới nhất 2019

admin

Hợp đồng nguyên tắc

admin

Leave a Comment