Thủ tục tách sổ đỏ
Nhà Đất

Thủ tục tách sổ đỏ

Thủ tục tách sổ đỏ như thế nào & giấy tờ gì cần chuẩn bị cho việc tách thửa đất, tách sổ đỏ là một vấn đề đc rất nhiều người quan tâm đến. Bài viết dưới đây tài chính bank sẽ hướng dẫn bạn một số thủ tục cần thiết để tách sổ đỏ hay tách thửa đất.

Thủ tục tách sổ đỏ

 

Liên quan đến thủ tục tách sổ đỏ, &o khoản 2 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “

Điều 64. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sửdụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sửdụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải đc người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người đc ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên.

2. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sửdụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sửdụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải đc tất cả những thành viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp những chủ sở hữu căn hộ cùng sửdụng chung thửa đất trong nhà chung cư.

Như vậy, để tách thửa, tác sổ đỏ bạn phải đáp ứng đủ diện tích tối thiểu & bắt buộc phải có sự đồng ý của những thành viên khác trong gia đình hay người đứng chung sổ có quyền sửdụng đất.

Thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa

Hồ sơ xin tách sổ đỏ bao gồm hai trường hợp sau:

 • Đơn xin tách thửa đối với trường hợp tách thửa theo yêu cầu của người sửdụng đất quy định tại điểm k & điểm l khoản 1 điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
 • Đơn xin đăng ký tách thửa với trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung

Gồm có
+ Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất
+ Văn bản thỏa thuận việc phân chia tài sản đã công chứng đối với trường hợp tách sổ đỏ trong phân chia tài sản chung, tài sản thừa kế
+ Hộ khẩu & chứng minh nhân dân của những người liên quan

Thủ tục tách sổ đỏ

Trình tự tách sổ đỏ

Quy trình tách thửa đất, tách sổ đỏ như sau:

  • Người sửdụng đất có nhu cầu tách sổ đỏ lập hồ sơ với những giấy tờ như trên & nộp tại Phòng Tài nguyên – Môi trường.
  • Khi đủ giấy tờ hợp lệ, ngay trong ngày nhận hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng có trách nhiệm gửi hồ sơ về cho Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính.
  • Trường hợp tách sổ đỏ phải trích đo địa chính, trong ko quá 7 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất có trách nhiệm:
  • Làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính.
  • Gửi giấy tờ đến cơ quan Tài nguyên – Môi trường cùng cấp.
  • Trong ko quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đc tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký & gửi Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan Tài nguyên – Môi trường trực thuộc.
  • Khi nhận đc sổ đỏ đã ký, chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm:
  • Trao bản chính sổ đỏ thửa đất mới cho người sửdụng đất.
  • Gửi bản lưu sổ đỏ đã ký, bản chính sổ đỏ đã thu hồi hoặc một trong những loại giấy tờ về quyền sửdụng đất quy định tại những khoản 1, 2 & 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất trực thuộc.
  • Gửi thông báo biến động về sửdụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

  Mức thuế phí khi tách sổ đỏ, tách thửa

  Khi tách sổ đỏ, tách thửa, bên chuyển nhượng phải nộp một số khoản thuế, phí, lệ phí như sau:

  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Số thuế thu nhập cá nhân mà bên chuyển nhượng phải nộp căn cứ &o thuế suất & thu nhập của người đó. Theo Luật thuế thu nhập cá nhân, tuỳ từng trường hợp mà người chuyển nhượng đc lựa chọn một trong hai nhữngh sau:
  • 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng áp dụng đối với những trường hợp xác định đc chính xác thu nhập.
  • 2% tính trên tổng giá trị mua bán chuyển nhượng trên hợp đồng nhưng ko thấp hợp giá theo khung giá nhà đất đc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành hàng năm.
  • những khoản lệ phí bên nhận chuyển nhượng phải nộp:
  • Lệ phí địa chính 0,15% giá trị chuyển nhượng.
  • Lệ phí trước bạ nhà đất 0,5% giá trị chuyển nhượng.

Post Comment