giấy xác nhận công tác
Thu Nhâp

giấy xác nhận công tác

Do đặc trưng của từng ngành nghề đòi hỏi Quý Khách phải soạn thảo mẫu  giấy xác nhận công tác có thông tin phù hợp. Vì thế, Tài Chính Bank  đã tiến hành sưu tầm & tổng hợp được một số mẫu xác nhận công tác trong các lĩnh vực như: giáo viên, công nhân viên chức, Công an nhân dân… sẽ hỗ trợ Quý Khách tìm kiếm tài liệu được thuận tiện & nhanh chóng hơn. Sau đây, mời Quý Khách cùng tham khảo các biểu mẫu xác nhận như: giấy xác nhận thời gian công tác; đơn xác nhận công tác;  mẫu giấy xác nhận quá trình công tác trong Công an nhân dân, công nhân, viên chức Công an trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; giấy xác nhận quá trình công tá & tham gia BHXH; giấy xác nhận đang công tác tại công ty; giấy công tác tại trường học;…

Giấy công tác là mẫ u giấy được sử dụng rộng rãi & phổ biến ở các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức… nhằm đánh giá kết quả, ghi nhận quá trình công tác của một cá nhân. Vậy giấy xác nhận thời gian công tác, giấy xác nhận quá trình công tác cần những thông tin gì? Bài viết này, Tài Chính Bank sẽ giúp Quý Khách tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này.

Giấy công tác là mẫu giấy được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, ko ít người vẫn chưa thực sự hiểu rõ giấy công tác là giấy gì, cần thông tin gì dẫn đến nhiều rắc rối khi làm một số thủ tục. Chính vì lẽ đó, Tài Chính Bank sẽ cung cấp đến Quý Khách những điều cần biết về mẫu giấy này ngay sau đây.

Mẫu này ít phổ biến hơn giấy xác nhận thu nhập & tiền lương. Nhưng lại được đại diện Cơ quan ký dễ dàng hơn. Vì việc xác nhận công việc là quyền lợi chính đáng, còn xác nhận thêm thu nhập lại gặp vấn đề về bảo mật thông tin tiền lương. Nếu bên thứ ba yêu cầu giấy tờ thể hiện thu nhập thì nên bổ sung thêm sao kê tài khoản đổ lương hoặc phiếu lương 03-06 tháng gần nhất.

Giấy xác nhận công tác là gì?

Giấy công tác là mẫu đơn được sử dụng để xác nhận, chứng minh thời gian nhận công tác, làm việc của người lao động tại một đơn vị. Mẫu đơn này giúp Quý Khách thuận lợi hơn trong công việc khi cần xác nhận thời gian làm việc của mình.

giấy xác nhận công tác

Giấy xác nhận công tác hay còn được gọi là giấy xác nhận nghề nghiệp, đơn xin xác nhận nhân sự của đơn vị công tác, được dùng trong nhiều trường hợp như làm thẻ visa, mastercard, vay vốn ngân hàng; chứng minh tài chính xin giấy nhập học các trường nước ngoài; xin visa du lịch, du học; giúp cho những cá nhân thuộc doanh nghiệp được hưởng các quyền lợi đúng với thời gian mình làm việc & cống hiến. Hoặc trong trường hợp Quý Khách đi xin việc & nhà tuyển dụng yêu cầu Quý Khách chứng minh về kinh nghiệm làm việc 2 năm, lúc này, Quý Khách cần phải có giấy xác nhận quá trình công tác. Do đó, giấy xác nhận thời gian công tác được sử dụng khá phổ biến trong nhiều trường hợp.

Thông tin cần có trong mẫu giấy xác nhận công tác, giấy xác nhận nhân sự

giấy xác nhận công tác
Mẫu xác nhận công tác cần thông tin gì là thắc mắc chung của nhiều người khi làm đơn – Ảnh: Internet

Giấy xác nhận đang làm việc tại công ty khác giấy xác nhận mức lương hay giấy xác nhận chứng minh thu nhập ở chỗ: Nội dung chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác, công việc hiện tại mà ko xác nhận về tiền lương & thu nhập tài chính lùi ngày. Nhiều người trong một số trường hợp cần phải làm giấy xác nhận nhưng lại ko hiểu rõ mẫu giấy này cần có gì. Để hoàn tất các thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng, Quý Khách nên nhớ những thông tin cần có trong mẫu xác nhận công tác sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ.
– Tên loại đơn, trong trường hợp này đó là:
– Kính gửi: Ghi rõ tên người nhận, bộ phận nhận đơn & có thẩm quyền xét duyệt đơn.
– Thông tin người cần xác nhận công tác: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, số điện thoại, bộ phận công tác, chức vụ, thời gian nhận việc, thời gian công tác.
– Lý do cần xác nhận công tác: Nêu rõ lí do vì sao Quý Khách cần làm đơn xác nhận thời gian công tác.
– Ký tên: Phần này sẽ bao gồm xác nhận của phía công ty & chữ ký, họ tên người làm đơn.

6 Mẫu giấy xác nhận công tác được download và tải về nhiều nhất

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Họ & tên         : ……………………… ……………………………. …………………………
Địa chỉ             : ……………………… ………………………….. …………………………….
Số CMND        : ……………. Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:………………….
Hiện đang công tác tại      
Công ty             : …………………….. ……………………………. ……………………………
Địa chỉ              : ………………………. …………………………… ……………………………
Điện thoại         : ……………………………………..  Fax:  …………………………………
Vị trí công tác  : ……………………… ……………………………… ………………………….
Phòng/Ban        : ……………………….. …………………………….. ………………………..

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;
ko xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):……………
Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay
Lý do xin xác nhận công tác: ……………………………. ………………………………….
Nay tôi viết đơn này kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký & ghi rõ họ tên)

                                 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

 

Theo đề nghị của:

Ông/Bà                               : …………………….. ………………………. ……………………….
Ngày sinh                           : ………………….. …………………….. …………………………….
Số CMND                          : ……………………….. ……………………. ……………………..

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

 1. Đơn vị công tác :……………………. ……………………….. ………………………….
 2. Địa chỉ :…………………………….. ………………………… …………………………..
 3. Điện thoại, Fax :…………………… ……………………………… ……………………..
 4. Vị trí công tác : ………………………… ………………………… ………………………
 5. Phòng/Ban : ……………………………. …………………………… ……………………
 6. Thời gian làm việc : …………………… …………………………. …………………….
 7. Loại hợp đồng lao động : ………………… ………………………. …………………

Trân trọng!

…, ngày …..  tháng …..   năm …

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
(Ký tên và đóng dấu)  

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Tôi tên là         : ………………………….. …………………………… …………………………….
Địa chỉ             : …………………………….. ………………………… ……………………………..
Số CMND        : ………………….. Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:………………….
Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc & đơn vị công tác như sau:
Công ty             : ………………………………. …………………………. …………………………
Địa chỉ              : ……………………………….. ………………………….. ……………………….
Điện thoại         : ……………………………………………  Fax:  ……………………………..
Vị trí công tác  : ……………………………… …………………………. ………………………….
Phòng/Ban        : ……………………………… …………………………. …………………………

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;
ko xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):…………………
Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay
Lý do xin xác nhận công tác: ……………………………………. …………………………………
Kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký & ghi rõ họ tên)

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ & tên                  : …………………………. ……………………………. ………………….
Địa chỉ thường trú   : ……………………….. …………………………… …………………….
Địa chỉ tạm trú        : …………………………. ………………………….. ……………………
Số CMND                 : ……….. Ngày cấp: …/…/………. Nơi cấp:……………..
Số điện thoại nhà    :……………………………. Số ĐTDĐ : …………………………
Hiện đang làm việc tại: ………………………………… ……………………………………..
Chức danh/chức vụ:  ……………………. …………………….. …………………………..
Địa chỉ cơ quan       : ……………………….. …………………….. …………………………
Điện thoại liên lạc  : ……………………….. ……………………. …………………………..
Ngày vào làm việc  :………………………… …………………….. ………………………..
Lý do xin xác nhận công tác:. …………………………… ……………………………….
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét & xác nhận.

……, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký & ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty …

Tôi tên là:                                   Ngày sinh:
Số CMND:                                 Cấp ngày:                                 Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ tạm trú:
Số điện thoại di động:
Hiện đang công tác tại: Công ty …
Địa chỉ công ty:
Điện thoại công ty:
Phòng ban:                                 Chức vụ:
Thời gian công tác: từ ngày … tháng … năm ……  tới nay
Loại hợp đồng lao động:
Lý do xin xác nhận:

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

                                                                           TP.HCM, ngày … tháng … năm ……

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký & ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06

GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM VIỆC THEO CHUYÊN NGÀNH

Kính gửi :  (1)………………………………….

                  (2)…………………………………..

1. Họ & tên: …………………………. …………………………… ……………………………
2. Năm sinh: ……………………… ……………………………….. …………………………..
3. Số CMND: ………………………. ………………………….. ………………………………
Ngày cấp: ………………………………………… Nơi cấp: ………………………………..
4. Đăng ký thường trú tại: ………………………………… ……………………………….
5. Chỗ ở hiện tại: …………………………………. …………………………………………..
6. Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận về quá trình làm việc thực tế của tôi tại cơ quan, đơn vị như sau:

Hà Nội, ngày …. tháng…..năm ….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn viết mẫu giấy xác nhận thời gian công tác, thời gian làm việc:

(1): Tên cơ quan, đơn vị đã công tác
(2): Địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác
Các mục: 1. 2. 3. 4. 5: điền đầy đủ thông tin cá nhân. Mục 6: Thời gian thực tế làm việc tại cơ quan, đơn vị đề nghị được xác nhận

Mẫu giấy xác nhận công tác bằng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

WORK CONFIRMATION LETTER

Full name: ………………………………. …………………………… ………………………….

ID No.: ……………….. Place of issue: ……………….  Date of issue: ………………

Address: …………………………… ………………………………… …………………………….

Now I hereby make this application and respectfully request The Director to confirm the following information:

I am currently working at: ………………………………… ………………………………..

Address’s company: …………………………… ……………………… ……………………….

Tax code: ………………………………. ……………………………… ……………………………

Department: ……………………… Position: ………………………….. ………………………

Type of laborcontract: …………………………………….. …………………………………….

Reason for certification: ………………………………….. …………………………………..

I hereby declare that the above statements are true and I will be legally responsible for any misstatements.

Sincerely thanks.

…, date … month … year …

Certified by the company
 (Confirms that the above information is correct)DIRECTOR

Applicant
(Signed, full name)

Mẫu xác nhận công tác song ngữ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN
CERTIFICATION OF WORK

Kính gửi/ To:

Tên tôi là/ My name:

Ngày sinh/ Date of birth:

Số CMND/ ID No.:

Tôi xin Ban Giám đốc xác nhận công việc tại công ty như sau/ I hereby request The Director certify my work at company as follows:

 • Nơi công tác/ Workplace:
 • Thời gian làm việc/ Working period:
 • Bộ phận làm việc/ Department:
 • Chức danh công việc/ Position:

Tôi cam kết những điều trên là đúng sự thật/ I commit that the above information is true.

Ngày/date … tháng/month …  năm/year…

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
Company certificate
 (Kí & ghi họ tên người đại diện, đóng dấu)
(Signed anh wrote full name representative company, sealed)

Người đề nghị
Suggested person

(Kí & ghi rõ họ tên)
(Signed, full name)

Đó là những thông tin cần có trong giấy xác nhận công tác, Quý Khách có thể tải các mẫu đơn xác nhận sẵn có trên mạng hoặc tự soạn đơn với các thông tin trên.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp Quý Khách hiểu hơn về giấy xác nhận công tác cũng như những thông tin cần có trong đơn để áp dụng khi cần.

Post Comment