Mẫu Phiếu thu
Thu Nhâp

Mẫu Phiếu thu

Mẫu Phiếu thuPhiếu thu, chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tại nhập, xuất quỹ và làm cho căn cứ để thủ quỹ nhập, xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu thu, chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi công ty với nảy sinh nghiệp vụ bằng tiền mặt. Ở bài viết này Taichinhbank xin chia sẻ tới những bạn mẫu phiếu thu, và phiếu chi mới nhất theo chiếc số 02-TT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Phiếu thu là gì

là loại hóa đơn khi 1 đơn vị, của hàng hay công ty buôn bán hay xuất kho 1 sản phẩm thì viết phiếu để thu tiền, thì được gọi là phiếu thu tiền

Đơn vị:………………. Mẫu số 113/ 01 – TT
Địa chỉ:………….. (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
                     Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

               Quyển số: …………………………
                                                                                                  Ngày …… tháng …… năm ……
Số: …………………  ………………
Nợ: ……………. …………………….
Có: ………………. …………………..

Họ và tên người nộp tiền: ………………………. …………………………………. ………………………………………

Địa chỉ: ……………………………… ……………………………. ………………………….. …………………………………

Lý do nộp: ……………………………. ………………………………………. ………………………. ……………………….

Số tiền: ………………………………. (Viết bằng chữ): ……………………………… …………………………………… …………………………… ……………………………………. ……………………………………. ………………………………

Kèm theo: …………………………. ……………………………….. Chứng từ gốc:

Ngày …..tháng …..năm ……
Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………….. ………………………… ……………………..
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………….. …………………….. …………………………
+ Số tiền quy đổi: …………………………. …………………………………. ……………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mục đích ghi phiếu thu

Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,… thực tại nhập quỹ và làm cho căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ những khoản thu sở hữu liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải với Phiếu thu.

Đối mang ngoại tệ trước khi nhập quỹ cần được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm sở hữu Phiếu thu.

Bài Viết xem nhiều nhất
1/ Cách tra cứu mã số thuế cá nhân mới nhất 2019
2/ Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo hiểm Xã hội

Cách ghi chi tiết mẫu phiếu thu theo thông tư 200: Mẫu số 01 – TT

  • – Góc trên phía bên trái của Phiếu thu người viết buộc phải ghi rõ tên tổ chức và địa chỉ đơn vị.
  • – Đơn vị buộc phải đóng Phiếu thu thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu buộc phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu cần đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.
  • – Ghi rõ họ, tên, shop người nộp tiền cho đơn vị
  • – Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hoá, sản phẩm, thu tiền tạm bợ ứng còn thừa,…
  • – Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ tổ chức tính là đồng VN, hay USD …
  • – Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc tất nhiên Phiếu thu.

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi toàn bộ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ khiến cho thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tại nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước lúc ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại một liên để ghi sổ quỹ, một liên giao cho người nộp tiền, một liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày hầu hết Phiếu thu tất nhiên chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Phiếu thu hoàn chỉnh nên với đủ chữ kỹ của những đối tượng liên quan

Bạn nên Xem qua bài Hợp đồng nguyên tắc là gì? nó là cơ sở để đôi bên tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế chính thức. Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chỉ mang tính chất định hướng nhưng loại hợp đồng này và hợp đồng kinh tế có giá trị pháp lý nhé.

Chú ý khi ghi phiếu thu:

  1. Trường hợp thu ngoại tệ buộc phải ghi rõ tỷ giá ngoại tệ so với VNĐ tại thời khắc nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo công ty đồng để ghi sổ.
  2. Liên phiếu thu gửi ra không tính siêu thị nên ký đóng dấu.
  3. Với chỉ dẫn trên việc lập một phiếu thu ở đơn vị mình khiến trở nên siêu dễ dàng, các bạn sở hữu thể tài cái phiếu thu số 01 – TT theo thông tư 200 của Bộ tài chính về để tiêu dùng với đường dẫn phía trên

Trên đây Tài Chính Bank đã san sớt tới những bạn loại phiếu thu và phiếu chi mới nhất, chuẩn nhất hiên nay. Hy vọng bài viết sẽ hữu dụng với những bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Post Comment