Mẫu xác nhận lương
Thu Nhâp

Mẫu xác nhận lương

Mẫu xác nhận lương là một trong những loại giấy & tờ tài liệu rất quan trọng trong  việc Quý Khách muốn làm tài khoản đùng vay vốn ngân hàng, thủ tục xin visa du học , du lịch hay xuất ngoại & kể các các hoạch toán về thuế thu nhập cá nhân

Vậy mẫu xác nhận lương là gì?Mẫu xác nhận lương

Mẫu xác nhận lương hay còn có thể gọi là giấy dùng để xác nhận thu nhập cá nhân là mẫu giấy tờ dùng vào mục đích xác minh mức thu nhập thực tế, mức lương của các nhân muốn làm hồ sơ được nhận hàng tháng của người lao động ở công ty hay cơ quan nhà nước.

Chính vì là mục đích dùng để chứng minh thu nhập nên mẫu xác nhận lương thường được dùng như một loại giấy tờ quan trọng để bổ sung cho các hồ sơ có liên quan đến vay vốn ngân hàng, làm thủ tục xin visa để du học hay du lịch, quyết toán thu nhập cá nhân, giành quyền nuôi con khi ly hôn. vv… & còn nhiều lý do khác.

Những thông tin cần có trong mẫu xác nhận lương

Mỗi công ty hay ngân hàng trong nước cho vay thường sẽ có mẫu xác nhận lương riêng. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp không có mẫu đơn văn bản riêng, Quý Khách có thể dùng các mẫu xác nhận lương & công tác ở trên các trang mạng của các công ty về luật hay tài chính hoặc các tiệm Photocopy. Bởi hình thức có thể không giống nhau nhưng về nội dung thì các mẫu xác nhận lương đều giống nhau. Gồm các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân: họ tên người vay, ngày sinh, nơi sinh, chứng minh thư, địa chỉ & số điện thoại liên lạc
 • Thông tin nghề nghiệp: vị trí làm việc (chức vụ), bộ phận (phòng ban) & tên, địa chỉ, SĐT của công ty Quý Khách đang công tác, thời gian làm việc, mức thu nhập, chứng minh tài chính lùi ngày và mức thu nhập hàng tháng…

Bài Viết được Xem Nhiều nhất

 1. Chứng Minh Thu nhập , những điều cần biết khi đi du học, du lịch
 2. Thủ Tục làm Hộ chiếu mới nhất năm 2019
 3. Chứng minh tài chính lùi ngày, vì sao phải làm như vậy?
 4. Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Visa theo bộ luật mới nhất

Mẫu giấy xác nhận lương 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———ab———

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên         : ………………………… …………………………………. ………………………….

Địa chỉ             : ……………………………. ………………………………. ………………………….

Số CMND        : …………………… Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:…………………..

Hiện đang công tác tại      

Công ty             : ……………………. ………………………………….. ……………………………..

Địa chỉ              : ……………………….. ………………………………… ……………………………

Điện thoại         : ……………………… …………………………  Fax:  ……………… …………..

Vị trí công tác  : ……………………….. ……………………………… ……………………………..

Phòng/Ban        : ………………………. …………………………….. ……………………………..

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;

Không xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):………………………..

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Mức lương chính  : …………………………. VNĐ/ tháng        Trước thuế   Sau thuế

Thu nhập khác     : …………………………. VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: ………………………………… ……………………………….

TPHCM, ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của Công ty
Xác nhận các thông tin về chức vụ,
thời gian làm việc và mức lương
nêu trên là chính xác

Mẫu giấy xác nhận lương 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần ABC

Tôi tên là: ………………………………. …………………………. ………………………………

Sinh ngày: ………………………………… ………………………….. …………………………..

Số CMND: ……………..  Ngày cấp: …/…/………….. Nơi cấp:…………………..

Địa chỉ thường trú:………………………. ……………………. ……………………………….

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nơi công tác:……………………… ……………………………. ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………. ……………………………. …………………………….

Điện thoại:………………………. ……………………….. …………………… …………………

Vị trí công tác: ……………… ……………….. ………………………….. ……………………

Hình thức trả lương:          Tiền mặt       Chuyển khoản

Cụ thể thu nhập 3 tháng gần nhất như sau:

Tháng

Hình thức thu nhập

03/2018 04/2018 05/2018
Lương thực lãnh

Lý do xin xác nhận: ……………………………………… ……………………………………….

Trân thành cảm ơn!

TPHCM, ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận lương 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

 Kính gửi: Cơ quan hữu quan

 

Theo đề nghị của:

Ông/Bà                               : ……………………………… …………………… …………………..

Ngày sinh                           : ……………………….. ………………………… ……………………

Số CMTND                        : ………………………….. …………………….. ……………………

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

 1. Vị trí công tác : ………………………….. ……………………….. …………………………..
 2. Phòng/Ban : ………………………….. ……………………….. ……………………………..
 3. Thời gian làm việc : ……………………. …………………………… ……………………….
 4. Loại hợp đồng lao động : ………………….. ……………………….. …………………….
 5. Thu nhập bình quân tháng : ………………… ………………….. ………………………..

Trong đó:     –    Lương       : ………………………… ……………………… ……………………….

 • Phụ cấp    : ……………………. ……………………………. ……………………………….

Trân trọng!

TP.HCM, ngày …..  tháng …  năm 2018

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận mức lương 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty TNHH ABC

Tôi tên là:                                   Ngày sinh:

Số CMND:                                 Cấp ngày:                                 Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ tạm trú:

Số điện thoại di động:

Hiện đang công tác tại: Công ty TNHH ABC

Địa chỉ công ty:

Điện thoại công ty:

Phòng ban:                                 Chức vụ:

Thời gian công tác: từ ngày … tháng … năm ……  tới nay

Loại hợp đồng lao động:

Hình thức trả lương: Tiền mặt

 • Lương tháng …/……. là:  VNĐ
 • Lương tháng …/……. là:  VNĐ
 • Lương tháng …/……. là:  VNĐ

Lý do:

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

                                                                           TP.HCM, ngày … tháng … năm ……

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận mức lương 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

Họ và tên                   : ………………………………………. ………………………………………..

CMND số                  : …………….  Cấp ngày: …………….   Tại:…………………………

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………. ………………………………………….

Cơ quan làm việc     : …………………………………….. ………………………………………….

Hợp đồng lao động  : …………………………………….. ………………………………………..

Chức vụ                     :……………………………………… Phòng/Ban: ……………………….

Thời gian công tác   : ……………………………………… …………………………………………

Mức thu nhập hàng tháng như sau

 • Lương chính : ……………………… ……………………….
 • Thu nhập khác:
  • Phụ cấp ………………. …………………..
  • Lương doanh số……………… ………………….

Liệt kê thu nhập được trả trong 3 tháng liền kề gần nhất:

 • Tháng …/20… : ……………………….. VNĐ                  Sau thuế
 • Tháng …/20… : ……………………….. VNĐ                  Sau thuế
 • Tháng …/20… : ……………………….. VNĐ                  Sau thuế

TP.HCM, ngày …… tháng……năm 2018

Xác nhận của cơ quan

Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và thu nhập nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận lương 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*****

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: ………………………… ………………………….

Tôi tên:………………………………. ………………………………. …………………………………..

Số CMND:………………………………….. ……………………………… ………………………….

Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ): …………………………. …………………………

Chức vụ: ………………………………… …………………………………. ……………………………

Thời hạn hợp đồng lao động: ………………………………… ………………………………..

Mức lương hiện nay: ……………………………… ………………………. ………………………..

Tổng thu nhập hàng tháng: ………………………………….. …………………………………..

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật!

…………, ngày……..tháng………năm……..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

                                                      

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

 

Mẫu giấy xác nhận lương 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên                      : …………………………………………. ………………………………………

Số CMND                    :…………………. Cấp ngày ……………. Nơi cấp: …………………

Hiện đang làm việc tại. : CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Địa chỉ công ty             : ………………………………………….. ………………………………………

Bộ phận                        : ……………………………………….. Chức vụ: …………………………….

Ngày vào làm việc        : ………………………………………. ………………………………………..

Loại hình HĐLĐ          : ………………………………………… …………………………………………

Thời gian công tác        : …………………………………… ……………………………………………..

Thu nhập 3 tháng gần nhất:

 • Tháng …/……. :            VNĐ
 • Tháng …/……. :            VNĐ
 • Tháng …/……. :            VNĐ

TPHCM, ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu giấy xác nhận lương 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên: ………………………………………….. ………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………. …………………………………………….

Số CMND: …………………………………………… ……………………………………………

Hiện đang làm việc tại : …………………………………….. ………………………….

Địa chỉ công ty: …………………………………………. …………………………………..

Điện thoại: …………………………………………. …………………………………………..

Bộ phận: ……………………………… ………………………….. Chức vụ: …………………….

Hợp đồng lao động :  Thời vụ   Thời hạn 1 năm   Thời hạn 2 năm

 Thời hạn 3 năm  Không xác định thời hạn   Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/…….

Ngày vào làm việc: 20/09/……

Mức lương chính: ………………………VNĐ/ tháng             Trước thuế          Sau thuế 

Thu nhập khác: …………………………VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng

Hà Nội, ngày…….tháng…….năm………..
Xác nhận của công ty

Ký và ghi rõ họ tên
Xác nhận các thông tin về chức vụ,
thời gian làm việc và mức lương
nêu trên là chính xác

mẫu xác nhận lương của giám đốc Ký cho nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày… tháng…. năm…

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Mức lương cho nhân viên)

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
CÔNG TY …………………………………………

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Điều lệ hoạt động, nội quy, quy chế  hoạt động của Công ty …………….;
– Căn cứ Hợp đồng lao động số ………….ngày …tháng….năm…. giữa ông/bà …………….. và Công ty ………………………..;
– Căn cứ những đóng góp thực tế của ông/bà ……………… đối với sự phát triển của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Kể từ ngày …/…/201…, mức lương của ông (bà) ……………………. sẽ là: ………………….. đồng/tháng.
Chi tiết thông tin cá nhân của ông (bà) …………………… ………………….. như sau:
Họ và tên:   ………………                                              Sinh: …/…/………..
Chứng minh nhân dân số:  ……………………… do ………………..cấp ngày …/…/…………….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………
Chỗ ở hiện tại: …………………………………..
Hiện đang là: ……………………….. của Công ty.

Điều 2. Ông (bà) ………….., các cá nhân khác và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                       CÔNG TY ………………………
– Như Điều 2;

– Lưu VT.

Khi quyết định mức lương của Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên phải mở cuộc họp Hội đồng thành viên trong đó ghi rõ nội dung cuộc họp và có biên bản họp Hội đồng thành viên.

Mẫu đơn xin xác nhận lương bằng tiếng Anh, Song Ngữ

Social Republic of Vietnam
Independent – Freedom – Happiness
———ab———

 SALARY CONFIRMATION LETTER

Dear Board of Directors of <Company name> ………….. ……………….
My name is …………………. ……………………… ……………………………………..
DOB: ……………………………….. ………………………………… …………………………………..
ID Number:…………………… Issued date:……………………. Issued place: ………………
Permanent Address: …………………………………….. ………………………………………….
Temporary Address: ………………………………….. …………………………………………..
Home phone: ………………………….. …………………………………… Cell phone:……………
Currently working at: <Company name>. ………………………… ……………………………
Address:. ……………………………. …………………………………….. ………………………………
Phone: ………………………………. ……………………………………… ……………………………….
Department: ………………………. ………………………………………….. ……………………………
Position: …………………………… ………………………………………….. ……………………………
Type of payment:         £ By cash                                £ By transferring into account

                                          Month
Type of Income
Month……..
Basic Salary ………………
Fixed Income:

 • Telephone
 • Lunch
 • Experience
 • Foreign Languages
………………
………………
………………
………………
………………
Other income:

 • Commission
 • Productivity Allowance
 • Business Allowance
 • Diligence Allowance
………………
………………
………………
………………
………………
Total Income ………………
Income Deduction:

 • Social Insurance
 • Health Insurance
 • Unemployment Insurance
 • Personal Income Tax
 • Labour Union Fee
………………
………………
………………
………………
………………
Net Income ………………

I am now respectfully writing this letter in order to seek for the confirmation from the Board of Directors (or Company) that all the information above is correct.
Purpose: to implement the loan application at Bank Company Limited.

………, day … month … year ……

Confirmation from Company                                               Applicant
(Signature, Full name, Stamp, Position)                          (Signature with Full name)

giấy xác nhận lương song ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

——–o0o——–

XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG
CERTIFICATE OF SALARY

Kính gửi: Cơ quan hữu quan
To whom it may concern

Theo đề nghị của (As the suggestion of):

Ông/Bà (Mr/Mrs/Ms)          :………………………………. ………………………………

Ngày sinh (Date of birth)    :……………………………. ………………………………….

Số CMND (ID No.)            : ……………………………….. ……………………………..

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau (We confirm the following information):

 1. Vị trí công tác :…………………………………….. ………………………………….

Position :……………………………………………….. ………………………………………

 1. Phòng/Ban :………………………………. ………………………………………….

      Department: ………………………………….. …………………………………………

 1. Thời gian làm việc : ……………………………… …………………………………

      Working time : ……………………………………. ……………………………………

 1. Loại hợp đồng lao động : ………………………….. …………………………….

      Labor contract type  : ………………………………….. …………………………….

 1. Mức lương hiện tại : ………………………………. …………………………………

      Current salary : …………………………………… …………………………………….

Trân trọng (Best regards).

…, ngày … tháng …  năm …
…, date … month … year …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

COMPANY REPRESENTATIVE

(Ký tên và đóng dấu)

(Signed and sealed)

Việc dùng mẫu xác nhận lương để quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp cá nhân đó có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế. Mẫu xác nhận lương cá nhân sẽ là tài liệu chứng minh Quý Khách có cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay ko. Hoặc mức thu nhập cá nhân Quý Khách phải đóng là bao nhiêu.

Để tránh những sự cố khi các bạn thiếu tiền và muốn Vay tiền nhanh thì hãy xem qua Bài viết này để tránh những trường hợp đáng tiếc.

Mẫu xác nhận lương cá nhân dùng trong quyết toán thuế thì bắt buộc Quý Khách phải dùng theo mẫu của Bộ tài chính ban hành. Đó là mẫu số 20/TXN-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Như vậy, có thể thấy mẫu xác nhận lương ko chỉ nhằm mục đích duy nhất cho người cần vay vốn cá nhân từ ngân hàng. Mà trong nhiều khía cạnh về pháp lý như tính thuế thu nhập cá nhân, làm visa nước ngoài hay thủ tục ly hôn… đều cần sự chứng minh thu nhập từ các mẫu giấy về xác nhận lương & công tác.

Post Comment