27 Tháng Sáu, 2022

thuế thu nhập cá nhân

Những vấn đề liên quan đến thuế nói chung & thuế thu nhập cá nhân nói riêng đều rất phức tạp. Để giúp quý khách đọc dễ dàng hơn khi tính thuế, Hãy cùng ngân hàng tài chính xem qua bài viết dưới đây sẽ trình bày chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất đối với Những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. 

thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhâp cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là Những khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích 1 phần tiền lương hay là từ Những nguồn thu khác vào ngân sách NN sau khi đã tính Những khoản được giảm trừ
Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân gồm: cá nhân cư trú & cá nhân ko cư trú tại VN có thu nhập chịu thuế.
+ Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trog & ngoài lãnh thổ VN, ko phân biệt nơi trả thu nhập
+ Đối với cá nhân ko cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại VN, ko phân biệt nơi trả & nhận thu nhập

Những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công nào ko tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?

Những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công ko tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, gồm:
– Khoản hỗ trợ của người sử dụng LĐ cho việc khám chữa bệnh hiềm nghèo cho bản thân người LĐ & thân nhân (bố, mẹ, vợ/ chồng, con) của người LĐ.
– Khoản tiền nhận được theo chế độ liên quan đến sử dụng phương tiện đi lại trog cơ quan NN, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.
– Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.
– Những khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động đảng, đoàn, Quốc hội hay là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của NN.
– Khoản tiền ăn giữa ca do người sử dụng LĐ chi cho người LĐ ko vượt quá mức quy định của Bộ LĐ-Thương binh & Xã hội
– Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng LĐ trả hộ (hay là thanh toán) cho người LĐ là nguời nước ngoài, người LĐ là người VN làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm 1 lần.
– Khoản tiền học phí cho con của người LĐ nước ngoài học tại VN, con của người LĐ VN đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phố thông do người sử dụng LĐ trả hộ.

+ Bạn nên xem trước chi tiết bài viết : Mã số thuế cá nhân là gì ?


Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

Có 3 cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công dành cho 3 đối tượng khác nhau, cụ thể:

 1. – Tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần: Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng LĐ (HĐLĐ) có thời hạn từ 3 tháng trở lên;
 2. – Khấu trừ 10%: Dành cho cá nhân ký HĐLĐ có thời hạn dưới 3 tháng hay là ko ký HĐLĐ;
 3. – Khấu trừ 20%: Đối với cá nhân ko cư trú thường là người nước ngoài.

Những bước tính thuế TNCN

Công thức tính thuế TNCN cần nhớ:

(1)

Thu nhập chịu thuế

=

Tổng thu nhập

Những khoản miễn thuế

(2)

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

Những khoản giảm trừ

(3)

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất

 • Bước 1: Tính tổng thu nhập: Cộng tất cả Những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, phụ cấp
 • Bước 2: Xác định Những khoản được miễn thuế TNCN
 • Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo Công thức (1)
 • Bước 4: Xác định Những khoản giảm trừ
 • Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo Công thức (2)
 • Bước 6: Tính thuế TNCN phải nộp theo Công thức (3)

Những khoản miễn thuế

Theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (được bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Những Luật về thuế 2014) Những khoản thu nhập sau đây sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân:

 1. – Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho bất động sản (BĐS) giữa vợ với chồng; ba đẻ, mẹ đẻ với con đẻ…;
 2. – Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở & tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trog trường hợp cá nhân chỉ có 1 nhà ở, đất ở duy nhất;
 3. – Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trog giờ theo quy định của pháp luật;
 4. – Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ…

Những khoản giảm trừ

Theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Những khoản giảm trừ gồm:

 1. – Giảm trừ đối với người nộp thuế: 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
 2. – Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/tháng (43,2 triệu đồng/năm);
 3. – Giảm trừ đối với Những khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện;
 4. – Những khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Bên cạnh Những khoản giảm trừ, Những khoản sau cũng ko chịu thuế TNCN khi tính thuế:

 1. – Tiền ăn trưa, ăn giữa ca ko vượt quá 730.000 đồng/tháng
 2. – Tiền phụ cấp trang phục ko quá 5.000.000 đồng/năm (Miễn toàn bộ nếu chi bằng hiện vật)
 3. – Phụ cấp điện thoai, tiền xăng, tiền công tác phí (theo Quy chế công ty)…

Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2019

(1) Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên từ 2018

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

Công thức tính số thuế phải nộp

1

Đến 5

5

Thu nhập tính thuế (TNTT) x 5%

2

Trên 5 đến 10

10

TNTT x 10% – 250.000 đ

3

Trên 10 đến 18

15

TNTT x 15% – 750.000 đ

4

Trên 18 đến 32

20

TNTT x 20% – 1.650.000 đ

5

Trên 32 đến 52

25

TNTT x 25% – 3.250.000 đ

6

Trên 52 đến 80

30

TNTT x 30% – 5.850.000 đ

7

Trên 80

35

TNTT x 35% – 9.850.000 đ

Xem chi tiết hơn về : Cách tra cứu mã số thuế Thu nhập cá nhân tncn online

trog đó:

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập – (Những khoản miễn thuế + Những khoản giảm trừ + Những khoản ko chịu thuế)

(2) Cá nhân cư trú ký HĐLĐ dưới 3 tháng hay là ko ký HĐLĐ 2017

Cá nhân cư trú ko ký HĐLĐ hay là ký HĐLĐ dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập.

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

10%

(3) Cá nhân ko cư trú

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân ko cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế x thuế suất 20%.

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

20%

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của người nộp thuế gồm những gì ?

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của người nộp thuế, cụ thể sau :

– Đối với con:

+ Con dưới 18 tuổi, hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy k2 sinh & bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có)
+ Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, ko có khả năng LĐ, hồ sơ chứng minh, gồm bản chụp giấy k2 sinh & bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có); bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. Con đang theo học tại Những bậc học hồ sơ chứng minh, gồm bản chụp giây k2 sinh; bản chụp Thẻ sinh viën hay là bản k2 có xác nhận của nhà trường hay là giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại Những trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hay là học nghề.
Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài Những giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ, như bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận ba, mẹ, con của cơ quan NN có thẩm quyền.

– Đối với vợ hay là chồng,

hồ sơ chứng minh, gồm bản chụp Chứng minh nhân dân; bản chụp số hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hay là Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp vợ hay là chồng trog độ tuổi LĐ thì ngoài Những giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc ko có khả năng LĐ như bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật ko có khả năng LĐ, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh ko có khả năng LĐ (như bênh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..)

– Đối với ba mẹ

– Đối với ba đẻ, mẹ đẻ, ba vợ, mẹ vợ (hay là ba chồng, mẹ chồng), ba dượng, mẹ kế, ba nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh, gồm bản chụp Chứng minh nhân dân, giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu) hay là giấy k2 sinh, quyết định công nhận việc nhận ba, mẹ, con của cơ quan NN có thẩm quyền.
Trường hợp trog độ tuổi LĐ thì ngoài Những giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, ko có khả năng LĐ như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật ko có khả năng LĐ, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh ko có khả năng LĐ (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..)

– Đối với Những cá nhân khác,

hồ sơ chứng minh, gồm bản chụp Chứng minh nhân dân hay là giấy k2 sinh; Những giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; bản tự k2 của người nộp thuế (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú (trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế); hay là bản tự k2 của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương & ko có ai nuôi dưỡng (trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế)
Trường hợp người phụ thuộc trog độ tuổi LĐ thì ngoài Những giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh ko có khả năng LĐ như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật ko có khả năng LĐ, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh ko có khả năng LĐ (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..)

Lưu ý:

– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (Cam kết 02/CK-TNCN – Theo mẫu tại Thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Người làm cam kết 02 bắt buộc phải có MST tại thời điểm làm cam kết.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập ko khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách & thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) & nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

c. Đối với cá nhân ko cư trú

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân ko cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%.

1/ https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/chi-tiet-cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-2019-230-18014-article.html.
2/ https://ketoansongkim.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-la-gi-15-van-de-co-ban-ve-thue-tncn-ban-nen-biet.html.

 

VIP LISTING

vay tiền nhanh

admin

Tổng cục thuế – Chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Thuế việt nam

admin

Giấy giới thiệu

admin

Leave a Comment